Felisitasyon !

Pwogram Lwaye-pou-ekonomize a (Rent-to-Save) rive nan finisman l e kounye a lè a rive pou w pran lajan ou te ekonomize nan kont labank ou a.  Pou w ka resevwa dènye chèk ou a, n ap mande w, tanpri, pou w patisipe nan dènye sondaj la pou w ka enfòme nou sou eksperyans ou nan pwogram nan. 31 me se dènye lè w ap gen aksè a lajan ki nan kont labank ou a. 

Tanpri, chwazi youn nan opsyon sa yo ki anba a.  

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Ann Lentell nan alentell@compassworkingcapital.orgoswa 857-317-3281. Opsyon #3 : Patisipe nan sondaj la kounye a epi resevwa chèk mwen pa lapòs.

Klike anba a pou w patisipe nan sondaj la kounye a epi n ap voye chèk la pa lapòs ba ou nan 3-5 jou travay. Okenn nan opsyon sa yo pa bon pou ou ? Kontakte Ann Lentell nan alentell@compassworkingcapital.orgoswa 857-317-3281.